Als docent ben ik opgenomen in het docentenregister van het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

Met deze registratie geeft het CRKBO aan dat ik aan alle gestelde criteria voldoe. Door middel van een audit is onder andere gekeken naar zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, en betrouwbaarheid.